featured

Başkan Tugay: “Toplu sözleşme imzalanmazsa kazanılmış haklar da tehlikeye girer”

İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay, belediyedeki vazifeli kamu çalışanına hitaben bir ileti yayımlayarak, toplumsal istikrar tazminatının yasal hudutlar içerisinde kalması konusunda zorlayıcı kararlar bulunduğunu hatırlattı. İlgili kanuna nazaran mühleti sona eren toplu mukavele kararlarının uygulanamayacağına da vurgu yapan Lider Tugay, “Yetkili sendikanın yasal sonlar içinde kalan bir mukaveleyi imzalamaması halinde, ortada bir kontrat olmamasından ötürü, mevcut toplumsal istikrar tazminatı ödemesi de yasal destekten mahrum kalmaktadır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay, belediye çalışanlarına hitaben bir ileti yayımladı. Lider Tugay, “Bilindiği üzere belediyeler ile bağlı kuruluşlarında personel statüsü dışında istihdam edilen kamu görevlilerine, belediye ile yetkili sendika ortasında imzalanacak kontratla aylık fiyatı 4688 sayılı Kanuna nazaran yapılan toplu mukavelede belirlenen tavan meblağı aşmamak üzere toplumsal istikrar tazminatı ödenebilmesinin yasal desteği 375 sayılı KHK’dır” dedi.

“Sosyal istikrar tazminat ödenmesi konusunda teklifte bulundum”

Tugay iletisinde, “2024-2025 yıllarını kapsayan 7. periyot toplu kontratın mahallî idare hizmet koluna ait kısmın 1. hususunda bu tazminatın aylık tavan fiyatı, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 120’si olarak belirlenmiş olup, bugünkü fiyatı yüzde 20 vergi dilimine nazaran; brüt 8 bin 673 lira 60 kuruş, net 6 bin 873 lira 31 kuruştur. 4688 sayılı kanuna nazaran ise bu tazminatın ödenebilmesinin ön kaidesi, belediye liderinin mevzuyla ilgili yapacağı teklifin belediye meclisince kabul edilmesi, akabinde da yetkili sendikayla kontrat imzalanmasıdır. 4688 sayılı kanunun belediye başkanı sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye dayanarak, kapsam dâhilindeki işçiye toplumsal istikrar tazminat ödenmesi konusunda 13 Mayıs 2024 tarihli önergeyle belediye meclisine teklifte bulundum. Bu teklif, belediye meclisince, 4688 sayılı kanunun 32. hususundaki kriterleri sağlamak ve yürürlükteki kamu vazifelilerinin geneline yönelik 7. periyot toplu kontrat prensip, asıllarına ve müddetine riayet etmek koşuluyla kabul edilmiştir” tabirlerine yer verdi.

“Sendikaların benden yasal olarak yapamayacağım bir talepte bulunmaması gerekir”

“Görüldüğü üzere tarafıma verilen yetki, sonları belirlenmiş bir yetkidir. Bu hudut ise maddelerle belirlenen koşullara uygunluktur” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay, şöyle devam etti:

“Yasaların ve münasebetiyle belediye meclisinin tarafıma vermediği ve veremeyeceği bir yetkiyi kullanamayacağım açıktır. Nasıl ki ben hiçbirinizden kanunlara muhalif bir süreç yapmanızı istemeyeceksem, sendikaların da benden yasal olarak yapamayacağım bir talepte bulunmaması gerekir. Şuana kadar gerçekleşen iş bırakma ve benzeri eylemler, belediye başkanı olarak şahsımın neden bu bahiste bir risk üstlenemediğiyle ilgilidir. Mevzuatın öngördüğü limit üzerinde yapılan ödemeler nedeniyle, daha evvel af çıkarılmış olması, bunun tekrar yapılabileceğine ait bir garanti içermemektedir. Siz de kabul edeceksiniz ki, bu türlü bir beklenti nedeniyle risk alınması da düşünülemez. Bireyler ya da kurumlar gerçekleşmesi halinde karşılayabileceklerini düşündükleri haller nedeniyle risk alabilirler. Belediyemizde yıl içinde gerçekleşen gelir, masraf ve mallara ait hesap ve süreçlerin kanunlara ve öbür hukuksal düzenlemelere uygunluğu Sayıştay tarafından her yıl denetlenmekte ve varsa kamu ziyanına yol açan konuların tespiti yapılmaktadır.”

Cemil Tugay, “Yasal hududu aşan toplumsal istikrar tazminatı ödemeleri nedeniyle yalnızca 2022 yılı aralık ayı için tespit edilen kamu ziyanı fiyatı 16 milyon 944 bin 73 lira 89 kuruş, 2023 yılının tamamı için hesaplanan kamu ziyanı fiyatı ise 346 milyon 203 bin 239 lira 63 kuruştur. Sayıştay’ca kamu ziyanının tazminine karar verilmesi halinde sorumlular, ilamda yer alan kamu ziyanını tek başlarına yahut birlikte tazmin ile yükümlüdürler” dedi.

“Kamu ziyanından hisseleri oranında değil, tamamından sorumlu tutulmaktadırlar”

Tugay, belediye liderinin kamu ziyanının tamamından sorumlu olduğunu aktararak, “İlamlarda ortaklaşa ve müteselsilen sorumluluktan söz edildiğinden, belediye başkanı harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinden her biri, harcama ünitesi bazında oluştuğu belirtilen kamu ziyanından hisseleri oranında değil, tamamından sorumlu tutulmaktadırlar.

Buna göre belediye başkanı, sözleşmeyi imzalayan sıfatıyla harcama ünitelerinin hepsinde sorumlular ortasında yer aldığından, kamu ziyanının tamamından sorumludur. Daire liderleri, harcama yetkilisi sıfatıyla daire başkanlığı bünyesindeki şube müdürlüklerinde oluşan kamu ziyanının tamamından, şube müdürleri (veya öteki görevliler) ise gerçekleştirme vazifelisi sıfatıyla imza koydukları harcamalar nedeniyle oluşan kamu ziyanının tamamından sorumludurlar. Sonuç itibariyle, hem maddelerin ve hem de belediye meclisinin tarafıma verdiği yetkiyi aşarak yasal hudutların üzerinde bir toplumsal istikrar kontratına imza koyduğumda, oluşacak sorumluluğun kapsamına yalnızca şahsım değil, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme vazifelisi sıfatıyla bunu uygulamak zorunda kalacak Daire liderleri ve şube müdürleri de girmektedir. Sayıları 300’e yaklaşan bu arkadaşlarımın imza koymadıkları bir kontrat nedeniyle gelirlerinin çok üstünde bir mali sorumlulukla karşı karşıya kalacak olmalarını, bir kamu yöneticisi ve bir insan olarak kabul etmem mümkün değildir” halinde belirtti.

“Mevcut toplumsal istikrar tazminatı ödemesi de yasal destekten mahrum kalmaktadır”

Tugay, son olarak şöyle devam etti:

“5018 Sayılı Kanun’dan evvel yürürlükte bulunan 1050 Sayılı Muhasebei Genele Kanunu’nda İta Amiri tüm sorumluğu üstlenerek yasaya muhalif bir ödemenin yapılmasını sağlayabiliyordu. 5018 sayılı kanun üst yöneticiye bu türlü bir yetki vermediğinden istesem dahi çalışma arkadaşlarımın sorumluluğunu üstlenme imkanım bulunmamaktadır. Öte yandan bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim; 4688 sayılı kanunun 32. hususunun ikinci fıkrasında yer alan ‘Yapılacak mukavele, toplu mukavele devri ile sonlu olarak uygulanır ve kontrat müddeti hiçbir halde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli yönetimler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu kontrat devriyle sonlu olmak üzere mukavele yapılabilir. Bu mukaveleye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.’ halindeki karar nedeniyle müddeti sona eren toplu iş kontratı kararlarının uygulanabilirliği kalmamıştır. Yetkili sendikanın yasal hudutlar içinde kalan bir mukaveleyi imzalamaması halinde, ortada bir mukavele olmamasından ötürü, mevcut toplumsal istikrar tazminatı ödemesi de yasal destekten mahrum kalmaktadır.”

İHA

Başkan Tugay: “Toplu sözleşme imzalanmazsa kazanılmış haklar da tehlikeye girer”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin