featured

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Memleketler arası Türk-Kazak Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan’da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkistan kentinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Memleketler arası Türk-Kazak Üniversitesi’nde öğrencilerle bir ortaya geldi. Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile üniversite bünyesindeki Türk Dünyası Tarihi Panoramik Müzesi’nde incelemede bulunan Kurtulmuş, “21. Yüzyılda Türk Dünyasının Yeri” konferansında iştirakçilere hitap etti.

Siyasi hayatı boyunca çok konuşma gerçekleştirdiğini, üniversitelere davet edildiğinde ise tereddüt etmeden bu davetlere icabet etmeye çalıştığını kaydeden Kurtulmuş, insanlığın, Türk dünyasının ve bütün ülkelerin geleceğinin bilimin aydınlığından geçtiğini vurguladı.

Kurtulmuş, başşehir Astana’daki ziyaretinde Kazakistan makamlarıyla yararlı görüşmeler yaptıklarını lisana getirerek, “Türkiye ve Kazakistan ortasında tarihi bir momentum yakalanmıştır. Her iki ülkenin siyasi liderliği, her iki ülkenin hükümetleri karşılıklı işbirliğini geliştirmek, mevcut potansiyellerinden en âlâ halde istifade etmek bakımından büyük ve ortak bir anlayış içerisindedir. Bu ortak anlayışın hem Kazakistan’a hem de Türk dünyasına, Türkiye’ye büyük katkıları olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi’nin kıymetli, yıldız niteliğinde bir şahsiyet olduğunu, tesiri ve şöhretinin Türkistan ile sonlu olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Yesevi’nin hikmetli fikirleriyle Anadolu’da büyük izler bıraktığını, Anadolu’dan Kuzey Makedonya’daki Ohri Gölü’ne kadar geniş bir coğrafyada İslam’ın ilim, hikmet ve irfan dolu anlayışının yayılmasının öncülerinden olduğunu kaydetti.

“Turkuaz yay” olarak isimlendirilen coğrafyanın çabucak her köşesindeki manevi gelişmede Hoca Ahmet Yesevi’nin izlerinin bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, Türkistan’da yaşayanların çok şanslı olduğunu lisana getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi’nin ilham alınması gereken, dünyanın meselelerine insanlık ve irfan ideolojisiyle bakarak tahlil üretilebilecek büyük bir bilge olduğuna işaret eden Kurtulmuş, “Ahmet Yesevi, bu manada ilim, irfan ve hikmet üçgeninde, daha doğrusu bu üçlü içinde İslam irfanının dünyanın dört bir yanında yayılmasına katkıları olmuştur” dedi.

Kurtulmuş, bilgi üretiminin giderek hızlandığı bir periyoda girildiğine dikkati çekerek, “Üretilen bilgiler sonunda eşyaya sahip olduğumuz bir dünyada ne yazık ki huzur, barış yoktur. İnsanların tek tek, fert fert içlerinde itminan yoktur ve toplumlar ortasında bir ahenk, kuvvetli bir irtibat mevcut değildir. İlim, yalnızca iki kez ikinin dört ettiğini bilmek değildir. İlim, tartısı olan bir cismin yere düştüğünü, yani fizik kurallarını bilmekten ibaret değildir. İlim, yalnızca yer kürenin dışında büyük bir kainat olduğu ve hala keşfedilmeyi bekleyen birtakım yıldız kümelerinin olduğunu bilmekten ibaret değildir. İşte Ahmet Yesevi’nin bize öğrettiği ilim alışılmış ki güçtür. Hiç elbet büyük bir güçtür. Ancak bu güç olmak yalnızca insanlara karşı, yalnızca yaratılmışlara, tabiata karşı kullanmak değil, bu gücü insani ve irfani süzgeçten geçerek kullanmak manalı hale gelir” dedi.

Hikmetli bir biçimde konuşmanın, davranmanın da öbür bir bilgi seviyesi gerektirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, hikmetin, ilim katmanının ikinci katmanı olduğunu söyledi. En üst katmanın ise “irfan” olduğunu lisana getiren Kurtulmuş, bunlar bir ortaya geldiğinde ahengin, ahengin görüleceğini, insanlara yararlı bir ilimle karşılaşılacağını kaydetti.

“Atom bombasını bulmak ve kullanmak ilim olarak tahminen pahalıdır fakat hikmet olarak 5 para kıymeti olmayan insanlık dışı bir davranıştır”

Kurtulmuş, insanlık tarihi boyunca silahın en fazla üretildiği ve silahların en gayri insani biçimde kullanıldığı bir periyodun yaşandığını tabir ederek, bunların ardında da çok büyük ilmi birikim bulunduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Atom bombasını bulmak ve kullanmak ilim olarak tahminen kıymetlidir lakin hikmet olarak 5 para bedeli olmayan insanlık dışı bir davranıştır” dedi.

“İki kutuplu dünya sistemi çoktan çökmüştü de tek kutuplu dünya sistemi de çökmüş, hak ile yeksan olmuştur”

Tek kutuplu dünya sistemi argümanıyla ortaya çıkan ABD’nin gelinen noktada dünyayı yönetemez hale geldiğine işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Çok açık söylemeliyiz. İki kutuplu dünya sistemi çoktan çökmüştü de tek kutuplu dünya sistemi de çökmüş, hak ile yeksan olmuştur” tabirlerini kullandı. Tek kutuplu bir dünya sisteminin problemleri çözme yeteneği bulunmadığını anlatan Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya ortasındaki savaşın üçüncü yılında tahlil üretilemediğini tabir etti.

Kurtulmuş, İsrail’in Gazze üzerindeki katliamlarını durdurabilecek bir global sistemin de bulunmadığını lisana getirerek, mevcut milletlerarası sistemin doğal felaketleri önlemek için de tahlil üretemeyeceğini belirtti.

“Dünyada barışı, insanların eşit olduğuna inananlar kurabilirler”

Kurtulmuş, dünyada ekolojik istikrarın korunması için çok sayıda kurum olmasına karşın bir tahlil üretilemediğini vurgulayarak, “Uluslararası göç problemi de başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkenin seyrettiği, yalnızca ibretlik bir hadiseden ibaretmiş üzere ele alınmaktadır. Dünyadaki bugünkü sistem ilim, hikmet ve irfan eksenindeki o irfan medeniyetinin insani yaklaşımlarını yitirdiği için tahlilsiz, tahlil üretemez noktadadır. Bunun için bizim tıpkı vakitte da global sistemin tahlillerini üretecek perspektifleri ortaya koymak mecburiyetimiz vardır” dedi.

Dünyada yeni bir sistemin kaide olduğunu artık herkesin gördüğünü anlatan Kurtulmuş, “Dünya beşten büyüktür diye her vesileyle söylediğimiz şey yalnızca bir siyasi argümandan ibaret değildir. İnsanlığın geleceği için bütün insanlığın hangi coğrafyada olursa olsun, hangi motivasyonla hareket ederse etsin ortak olarak yönelmesi gereken bir alandır. Yeni bir global siyasal mimariye muhtaçlık vardır” dedi.

Bütün insanların yaratılışta eşitliğini kabul etmek gerektiğini tabir eden Kurtulmuş, insanların yaratılışta eşit olduğunu kabul etmeyenlerin insanlara söyleyeceği bir cümle gerçek kelamı olmadığını lisana getirdi. Kurtulmuş, Filistin’de bebeklerin hastanede oksijensizlikten çırpınarak ölmesini bütün insanlığın seyrettiğini belirterek, “Bazıları bunu keyifle seyretti. Zira Filistinli bebek onların zihinlerinde insani hiyerarşide hayvandan da aşağı bir noktadadır. Dünyada barışı lakin insanların eşit olduğuna inananlar kurabilirler” diye konuştu.

“Yeni bir dünya kuracağız”

Kurtulmuş, dünya sisteminin temel sorunlarının başında beşerler ortasındaki hiyerarşi olduğunu söz ederek, “Bizim üzerimize düşen; bu hiyerarşiyi ve hiyerarşi anlayışını parçalayıp çöp tenekesine göndermek ve 8 milyar insanın eşit olduğu yeni bir dünyayı kurabilmektir. Yeni bir dünya kuracağız. Birleşmiş Milletleri tekrar yapılandıracağız ancak evvel insanları eşit kabul edeceksiniz. İnsanların yaratılışta eşitliği üzere devletlerin de egemenlikte eşitliği kuraldır ve bunu tesis eden bir dünyayı inşallah daima bir arada kuracağız” dedi.

Türk dünyasının küllerinden uyandığını belirten Kurtulmuş, “Bugünün çok kutuplu dünyasında Türk dünyasının bir varlık göstermesi, güçlü bir halde elindeki imkan ve fırsatlardan istifade ederek ortaya çıkması, dünya barışına katkı sağlayacak en kıymetli gelişmelerden birisidir. Türk dünyasının güçlenmesinden kimse kaygı etmesin, kimse bundan rahatsızlık duymasın. Zira bu coğrafyada bulundukları her bir bölgede farklı etnik ve ulusal kimliklerle yıllardır, asırlardır bir ortada bulunan Türk toplulukları dünya barışının teminatıdır” dedi.

Türk dünyasının lisanda, kültürde ve tarihte birliği sağlaması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, Türk dünyasının birlik olduğunda çok daha güçlü hale geleceğinin altını çizdi.

“Orman kanunları insanlar için değildir”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kural bazlı sistemin geride kaldığını anlatarak, “Orman kanununun geçerli olduğu bir dünya kurulmuştur. Orman kanunları beşerler için değildir. Orman kanunları insanlara nazaran değildir. Biz, beşerler için olan, insanların birlikte barış içinde yaşamasına vesile olan ilmi, hikmeti ve irfanı temel alan bir anlayışı inşallah toplumlarımızın ana fikri haline getireceğiz ve bizim topluluklarımızın üzerinden, Türk dünyası üzerinden bütün dünyada da barış ve iyiliğin sağlanmasına katkıda bulunacağız” dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, üniversiteyi ziyareti anısına yerleşke bahçesine hatıra fidanı dikti

Konferans sonrası Hoca Ahmet Yesevi Memleketler arası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek ve Rektör Dr. Janar Temirbekova, TBMM Lideri Kurtulmuş’a klasik kazak giysisi Şapan giydirerek ikram takdim etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, üniversiteyi ziyareti anısına yerleşke bahçesine hatıra fidanı dikti.

Kurtulmuş, Türkistan’da, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni de ziyaret ederek, Türkistan Başmüftüsü Yerjam Smatulu’dan, tarihi yerler hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Kazakistan Meclisi Lideri Koşanov ile Türkistan’a gerçekleştirdiği ziyaretinde, TBMM Yönetim Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, MHP Küme Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Ortası Dostluk Kümesi Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Ortası Dostluk Kümesi Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov, Türkistan Bölge Valisi Darhan Satıbaldı ve Türkistan Belediye Başkanı Nurbol Turaşbekov, Türkiye’nin Türkistan Başkonsolosu İlker Pak da yer aldı.

İHA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret etti

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin