Adalet Bakanı Tunç: “İsrail, adeta bir devlet değil bir örgüt gibi hareket ediyor”

Filistin’de yaşanan insanlık hatalarının ele alındığı 5. Parlamenterler Ortası Kudüs Platformu Konferansı’nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Uluslararası hukukun ve milletlerarası sistemin hiçbir kararını uygulamayan İsrail, adeta bir devlet değil bir örgüt üzere hareket ediyor” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği insanlık hataları ve Filistin’in bağımsızlığı mevzularının ele alındığı 5. Parlamenterler Ortası Kudüs Platformu Konferansı’nın bugün gerçekleştirilen oturumuna katıldı. İstanbul’da bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Tunç, 80 farklı ülkeden 600 parlamenterin toplantılara iştirak ettiğini vurgulayarak, bu toplantıların Filistin’deki insanlık cürümlerinin dünyaya duyurulmasındaki değerine değindi. 7 Ekim’den bu yana Filistin’de 15 bini çocuk 34 bin Filistinlinin katledildiğini tabir eden Bakan Tunç, İsrail’in uluslararası hukuku yok sayarak dünyanın gözü önünde insan hakkı ihlallerine ve soykırıma devam ettiğini söyledi.

“Filistin eninde sonunda bağımsızlığına kavuşacak”

Bakan Tunç, “Dünyanın çok farklı ülkelerinden 80 civarı ülkeden 600’e yakın parlamenterin toplantılara iştirak ettiğini görüyoruz. Hepsini ülkemizde hürmetle sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Parlamenterler Ortası Kudüs Platformu’na teşekkür ediyorum bu türlü manalı bir vakitte bu türlü manalı bir yere davet ettikleri için. Bu konferansın Filistin davası noktasında bulunduğumuz vakit dilimi içerisinde bilhassa Filistin’de devam eden insanlık hatasının dünyaya yansıtılması manasında çok yararlı sonuçlar çıkacağına yürekten inanıyorum. Filistin davasını bugüne kadar savunan, Kudüs davasını Filistinli kardeşlerimizin hakkını hukukunu insan haklarını savunan Parlamenterler Ortası Kudüs Platformu’nu başta lider ve tüm yöneticiler ve üye olan tüm parlamenterleri kutluyorum. Filistin’in haklı gayretini bütün dünyaya duyurmak için kurulan bir platform. Çalışmalarını da canı gönülden desteklediğimi söz etmek istiyorum. Bu toplantının temasının ‘Filistin İçin Özgürlük ve Bağımsızlık’ olarak belirlenmiş olması çok manalı olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün Filistin için özgürlüğün, bağımsızlığın ne derece değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Filistin eninde sonunda inşallah bağımsızlığına kavuşacak biz buna inanıyoruz” dedi.

“Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandı”

Osmanlı Devleti yönetimi altında iken 400 yıl boyunca her lisandan ve dinden insanın barış içinde yaşadığı Filistin topraklarında bugün İsrail tarafından insanlık cürümlerinin işlendiğini söz eden Tunç, “7 Ekim’den bu yana gerçekleşen İsrail ataklarında 34 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Bunun 15 bine yakını çocuklardan oluşuyor. Yüzde 70’i çocuk ve bayanlardan oluşuyor. Dünyanın gözü önünde bir insanlık kabahati bir insanlık dramı devam ediyor. 77 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralanmış durumda. Meskenler yıkıldı, yerle bir edildi ve dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandı. Bir insanlık hatası yaşanmaya devam ediyor. Hastaneler, okullar, mülteci kampları, pazar yerleri, ibadethaneler yerle bir edildi. 2,5 milyon insan açlık ve susuzluğa terk edildi. Filistin’de yaşananların bir insanlık cürmü, savaş hatası olduğu elbette ki tartışmasız. İsrail’in Filistinlilere yönelik sistematik insan hakları ihlalleri yeni değil. Bir asırdan bu yana devam eden bir insan hakları ihlalleriyle karşı karşıyayız. 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti periyodu boyunca barış ve huzurun hakim olduğu, her dinden insanın barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin toprakları, Osmanlı’nın elinden çıktıktan sonra maalesef gözyaşı ve kan kelam konusu oldu” diye konuştu.

“1947 tarihli 2 devletli tahlil içeren Birleşmiş Milletler kararı da maalesef uygulamaya konulamadı”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “1897 yılında 1. Siyonizm Kongresi ile bölgede Yahudi devleti kurma fikri ile başlayan süreç sonrasında 1917 Balfour Deklarasyonu İngiliz dışişleri bakanının Musevilere bir devlet kurması vaadini içeren mektubundan sonra, Balfour Deklarasyonu’ndan sonra bölgede aslında karışıklık ve savaşın fitili ateşlendi. 1922 yılında Milletler Cemiyeti’nin onayı ile bölgede İngiliz mandası kuruldu ve İngiliz Mandası ile bir arada bölgenin demografik yapısı değiştirilmeye başlandı. Bölgeye göç ettirilen Yahudi yerleşimciler, maalesef Filistinlileri kendi topraklarından yerlerinden yurtlarından etme teşebbüsünde bulundular. 1947 tarihli 2 devletli tahlil içeren Birleşmiş Milletler kararı da maalesef uygulamaya konulamadı. 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasıyla bir arada oradaki süreç daha da tahlilsiz hale gelmeye devam etti. 1967 yılında 6 gün savaşları dediğimiz savaşlarla İsrail Doğu Kudüs’ü Gazze şeridini, Batı Şeria’yı, Sina Yarımadasını, Golan Tepeleri’ni işgal etti. Bu işgal sonrasında 1967 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesine dair kararı da maalesef İsrail tarafından uyulmadı. 1968 Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı Kudüs’ün statüsünün değiştirilmesinin geçersiz olduğuna ilişkindi lakin maalesef bu kararlar uygulanmadı. 2012 yılına geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs’ü İsrail’in başşehri ilan etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı, 128 üye ülke bunun yanlışsız olmadığına ve öteki ülkelerin Kudüs’te diplomatik temsilciler açmaması gerektiğine davet yaptığı halde kimi ülkeler temsilcilik açtılar ve Birleşmiş Milletler kararına uymadılar” formunda konuştu.

“İsrail bir devlet değil örgüt üzere hareket ediyor”

İsrail’in sistematik bir formda insan hakları ihlalleri yaptığını söyleyen Bakan Tunç, “İsrail’in bu haksız atakları, insan hakları ihlalleri konusunda Birleşmiş Milletler’in yaklaşık 60’tan fazla güvenlik kurulu kararı var. Milletlerarası kuruluşların kararlarının hiçbirine uymayan bir devlet. Hasebiyle milletlerarası hukuka uymayan, insan haklarını ihlal eden ve bunu sistematik bir biçimde gerçekleştiren ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, milletlerarası hukukun ve memleketler arası sistemin hiçbir kararını uygulamayan İsrail, adeta bir devlet değil bir örgüt üzere hareket ediyor” dedi.

“Uluslararası hukukun tüm prensipleri ayaklar altına alınmış durumda”

Filistin’de yaşanan insanlık cürümlerine ait ses çıkarmayan Batı’yı eleştiren Bakan Yılmaz Tunç, “Yaşam hakkını savunanların neden sesleri çıkmıyor? Mescid-i Aksa’daki ibadetlerin engellenmesi, din ve vicdan özgürlüğü ihlali, hiç batıda din ve vicdan özgürlüğü ihlal ediliyor diye ses çıkaran var mı? 12 13 yaşındaki çocukların tutuklandığı bir ortamda özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor. Filistin’de özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal ediliyor diyen bir batılı duydunuz mu? Filistinlilerin bir asırdan bu yana toprakları ellerinden alındı. Kendi meskenleri, tarlaları işgal edildi, diğerlerine verildi. Mülkiyet hakkı ihlal edildi. En temel insan haklarından olan mülkiyet hakkı ihlal edilirken insan hakları savunucularının ‘mülkiyet hakkı Filistin’de ihlal ediliyor’ diye bir görüşünü duydunuz mu? Maalesef milletlerarası insancıl hukukun tüm unsurları ayaklar altına alınmış durumda. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ndeki insancıl hukukun tüm prensipleri ve taahhüt edilen tüm hususlar bilhassa 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen akınlarla ihlal edilmiş durumda” diye konuştu.

Uluslararası Adalet Divanı’nda alınan kararların uygulanmadığını söyleyen Tunç, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, BM Güvenlik kurulu ve memleketler arası mahkemelerin verdiği kararların hiç birisi hayata geçemiyor. Son olarak Memleketler arası Adalet Divanı’nda Güney Afrika’nın müracaatıyla başlayan bir süreç kelam konusu oldu. Türkiye olarak birtakım ülkelerle beyanda bulunduğumuz bir dava görülmeye başlandı. Milletlerarası Adalet Divanı’nda savunmalar alındı, argümanlar dinlendi ve Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına dair kontratın ögelerinin ihlal edildiğine dair birinci tespitler yapıldı ve orada o katliamın, çocuk katliamının insanlık kabahatinin önlenmesi ile ilgili bir önlem kararı alındı. Maalesef Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı olan Milletlerarası Adalet Divanı’nın önlem kararının uygulanabileceği bir sistem yok. Bu kararın Birleşmiş Milletler Konseyi’ne getirilerek bir an evvel icra edilebilmesi ve oradaki katliamların durması noktasında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” biçiminde konuştu.

“İnsani yardım teklifleri dahi reddediliyor”

Filistin’de yaşanan bilhassa besin ve hijyen konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, insani yardım tekliflerini reddettiğini söyleyen Yılmaz Tunç, “7 Ekim’den bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin huzuruna getirilen çok sayıda talep ve teklif geldi ve bu tekliflerin tamamı reddedildi. Hatta insani yardım önergesine ait tekliflerin dahi reddedildiğine daima birlikte gördük. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin çekimser oyu ile bir ateşkes kararı oldu fakat maalesef İsrail Birleşmiş Milletler Konseyi’nin hiçbir kararını tanımadığı için bu kararına da uymadı” dedi.

“Savaş hatası işleyen İsrailli yetkililer ve başta Netanyahu mahkemeye çıkartılmalı”

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin başsavcısının elindeki belgeyi davaya dönüştürmediğini söz eden Bakan Tunç, “Uluslararası ceza mahkemesi var. Filistin topraklarında işlenen savaş, soykırım hataları var. Bu kabahatlerle ilgili olarak milletlerarası ceza mahkemesi başsavcısının bir an evvel davayı açması gerekiyor. Lakin maalesef gerek 2019 yılında başlattığı soruşturma gerekse 7 Ekim’den bu yana dünyanın gözü önünde bütün kanıtlar ortadayken soruşturma tamamlayıp Memleketler arası Ceza Mahkemesi’nin önüne bir dava getirilmiş değil. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının ve ülkelerin Filistin’e sahip çıkması ve memleketler arası ceza mahkemesinin başsavcısının elindeki belgeyi artık bir an evvel davaya dönüştürmesi ve İsrailli saldırganların, çocukları katleden soykırım cürmü işleyen İsrailli yetkililerin, başta Netanyahu olmak üzere mahkemeye çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

“Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışından sonra nasıl akınlarla karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’i savunan bir başkan olduğuna vurgu yapan Tunç, “Türkiye olarak Filistin’in haklı davasında sürekli yanında olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda Filistin davasını savunan bir önder. 2009 yılında Davos’ta ‘ one minute’ diyerek yaptığı çıkıştan sonra bilhassa nasıl ataklarla karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz. Ona diktatör diyenlerin hangi medya nizamı içerisinde dünyada o medya tertibini elinde tutanlar tarafından nasıl bir hücumla karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz” dedi.

“Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bu sorun ortadan kalkmayacak”

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “En son buradan söylemeye bile gerek yok, İsrail Dışişleri Bakanı çok ahlaksızca bir paylaşımda bulunarak işlediği insanlık hatasını, çocukları katlettikleri cürümlerini gölgelemek isteyen İsrail Dışişleri bakanının paylaşımı oradaki hataları gölgeleyemez. Bugün Amerika Birleşik Devleti’nin üniversitelerinde, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde insanlık vicdanı sokaklara taşarak İsrail’in katliamını protesto ediyor ve Filistin’in yanında olduğunu insanlık vicdanı gösteriyor. Eninde sonunda İsrail işlediği kabahatin hesabını verecek. İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilerek bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bu sorunun ortadan kalkmayacağını Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını her platformda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA

Adalet Bakanı Tunç: “İsrail, adeta bir devlet değil bir örgüt gibi hareket ediyor”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin