featured

Hattat Hüseyin Kutlu: “İstanbul Mushafı’nı 40 yıl gönlümde demledim”

Hattat Hüseyin Kutlu öncülüğünde 66 kişilik grup tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 8 yılda tamamlanan ve İslam medeniyetinin 15 asırlık seyrini anlatan 10 ciltlik İstanbul Mushafı, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen İslam Medeniyetinde Mushaf Geleneği İstanbul Mushafı Konferansı’nda ele alındı. Hattat Hüseyin Kutlu, “Benim 40 yıldır gönlümde demlediğim bu İstanbul Mushafı’nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye arz ettim. Kendileri ne lazımsa yapın dedi. İşte bu eser bu türlü meydana geldi” dedi.

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu’nun açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda, İstanbul Mushafı’na İslam medeniyetinin estetik birikimini ortaya koyan Hattat Hüseyin Kutlu’ya fahri doktora unvanı takdim edildi ve NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde bulunan konferans salonuna Hattat Hüseyin Kutlu’nun ismi verildi. Program İstanbul Mushafı tanıtım sineması ve Hattat Berrak Özdoğan’ın “İslam Medeniyetinde Mushaf Geleneği, İstanbul Mushafı” bahisli sunumu ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu’dan Hattat Hüseyin Kutlu’ya Teşekkür

Günün mana ve kıymeti ile ilgili selamlama konuşması gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Şehirler coğrafik olarak yerleştikleri pozisyonların avantajlarını kullanırken, tıpkı vakitte yetiştirdikleri alim ve sanatkarlarla meşhur ve maarif olurlar. Bu noktada da Hüseyin Kutlu hocam, her ne kadar hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirmiş olsa da Konyalı. Bu açıdan baktığımızda kendisi Konya’nın medarı iftiharıdır. Konya’nın bundan sonraki tarihinde bir gurur levhası olarak ve şöhretine şöhret katan bir sanatkar ve ulemadan biri olarak tarihe geçecektir. Fahri doktora unvanları farklı vesilelerle verilir. Bir kısım fahri doktora alan şahıslar, üniversitenin unvanından, tanıtımından, şöhretinden, kalitesinden istifade eder. Kimi fahri doktora unvanı alan bireyler de üniversitelere katkı sağlarlar, gurur verirler, üniversite şerefyap olur. Hüseyin Kutlu hocamın bizden fahri doktora unvanı kabul etmesinden ötürü kendisine müteşekkirim. Şerefyap olduk. Rabbim ömrünü bereketli, çok kılsın” dedi.

Hattat Hüseyin Kutlu’ya ve grubuna teşekkür

Hattat Hüseyin Kutlu’nun hayatı boyunca İslam sanatlarına ve medeniyetine yaptığı katkıların ve uğraşların her türlü takdirin ötesinde olduğunu söz eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, “Bizim kıymetli heyetlerimiz, bu tıp kıymetli işleri ıskalamadıkları surece bu değerin toplumda karşılık bulması da daha mümkün olacaktır. Bu sebeple Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin bu fahri doktora münasebetiyle bir yandan hocamızın çalışmalarının, hayatının gayesinin tanıtılması, bir taraftan da İstanbul Mushafı’nın tanıtılmasına vesile olunması çok değerli. Rektörümüze ve üniversite senatosuna çok teşekkür ediyorum. Hattat Hüseyin Kutlu hocamız, sıkıntının bu eserler olmadığını, asıl değerli olanın yapıtların gayesinin anlaşılması olduğunu daima vurguluyor. İnşallah bilhassa gençlerimiz, bir ömür, bu yapıtlara neden vakfedilir bunu anlar. Hocamızın ve bütün takımının eline, gönlüne, emeğine sıhhat. Allah hepsinden razı olsun ve inşallah amaç hasıl olsun” diye konuştu.

“Gerçek manada temel olan her vakit insandır”

‘Gerçek manada temel olan her vakit insandır, insanımızın gelişmesi ve ilerlemesidir’ diyerek kelamlarına başlayan Konya Valisi Vahdettin Özkan da, “İnsanımızın maddi terakkisinin yanında, manevi terakkisi çok kıymetlidir. Medeniyet kıymetlerimizin yeterli anlaşılması ve gelecek jenerasyonlara aktarılması, kalkınmamızın kültürel boyutu çok kıymetli. Bu manada seferber olmanın, kurumlarımızın bu noktada hassasiyet içinde olmasının çok değerli olduğunu tabir etmek istiyorum. Bu sanat ve medeniyet kıymetlerimizin, tarihten zuhur edip gelen bu zenginliklerimizin güzel anlaşılması ve gençlerimize aktarılmasına öncülük eden rehberlerimiz çok değerlidir. Hattat Hüseyin Kutlu hocamız da bu öncü rehberlerden birisidir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kadim kitabımızın, medeniyet kıymetlerimizin ve sanatın derinliklerine en düzgün biçimde, uzunca bir ömür vererek bu türlü bir yapıtı ortaya çıkarması çok değerli. Üniversitemizin bu husustaki hassasiyeti çok kıymetli. Rektörümüze ben de teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu manevi hassasiyetine tercüman olan kamu otoritelerinin olması çok değerli. Bu şekil yapıtların ortaya çıkmasında hikmete kıymet veren hükümetlerin olması çok kıymetli. Hasebiyle Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bu manevi bedeller, İslam Medeniyeti Sanatı ile ilgili rehberliği ve takviyeleri değerli. İnşallah insanlarımızın hissiyatlarına tercüman olan bu kurumlarla ve manevi kıymetlerimize öncülük eden rehberlerimizle bu toplum sahil-i selamete çıkar ve gençlerimiz de bu medeniyet pahaları ile ülkemizi çok daha ileri safhaya götürür” sözlerini kullandı.

“1968 yılında Hattat Hamid hocamıza giderek yazı meşkine başladım”

Hattatlığa başlama serüvenini ve İstanbul Mushafı yapıtını hayata geçirme kıssasını anlatan Hattat Hüseyin Kutlu, “19 yaşıma kadar Konya’da yaşadım. Hamurum bu topraklarda yoğuruldu. Hocalarımız, büyüklerimiz hamdolsun bizi idealist yetiştirdi. Yani kendin için değil, kutsi kıymetlerin için yaşayacaksın dediler. 19 yaşımdan sonra bugüne kadar 56 yıl İstanbul’da, gurbette bu düstur üzerine yaşamaya çalıştım. İmam Hatip okulunda Arapça ve Farsça derslerinde Kur’an harfleri ile yazıp, okuyorduk. Benim yazımı herkes beğeniyordu. Hocalarım Arapça defterimi öğretmenler odasına götürüp örnek diye gösteriyorlardı. Yazıyı seviyordum ancak hiçbir vakit hattat olma hevesim ve idealim olmamıştı. O yıllarda Hattat Hamid Aytaç’ın ismini da duyuyordum. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İdeoloji Bölümü’ne kaydımı yaptırdım ve tıpkı yıl merhum Hattat Hamid Hocamıza giderek yazı meşkine başladım” biçiminde konuştu.

Okul hayatına devam edebilmek için birebir yıllarda vaizlik de yaptığını söyleyen Kutlu, “O devirlerde aslında vaizlikten pek bir şey ummuyordum. Zira mescitte bir hizmetin olduğuna inanmıyordum. Mescide gelen insanların yolunu doğrultup geldiğini ve onlara verilecek bir şeyin olmadığını düşünüyordum. Bir taraftan vaizlik vazifesine devam ediyordum, bir taraftan okuluma gidiyordum, bir taraftan da sınır ile uğraşıyorum. 2. yılımda manevi buhran yaşamaya başladım. İç dünyamda inkar fırtınaları esiyordu. Bu türlü tam bir yıl geçirdim. 1 yıl boyunca o inkarcılığın bütün çıkmaz sokaklarını yokladım, kanıt aradım lakin bulamadım. 1 yılın sonunda Cenabı Hakkın kapısında secde yapıp tekrar iman ettim elhamdülillah” dedi.

“İstanbul Mushafı’nı 40 yıl gönlümde demledim”

İstanbu Mushafı’nın tohumlarının atıldığı Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nden de bahseden Kutlu, “Bir Cuma günü dolu bir mescitte vaaz ederken camiyi birden bomboş, hiçbir işlevi olmayan bir binadan ibaret gördüm. Ve o an gönlüme bir cami sevdası düştü. Vaizliği imamlığa çevirdim. Bu cami sevdası bana camiyi tekrar tanım etmemiz gerektiğini hissettirdi. O denli bir cami ki hayatın her noktasına hitap eden, işlevsel, insanlara Allah’ın hidayet parıltısını kalplerine nakşeden bir feyiz kaynağı. İslam medeniyet hüviyeti taşıyan, yalnızca ibadetlere tahsis edilmiş değil, insanın doğum öncesinden, doğumundan, hayatından ve vefatından sonrasına kadar bir ufku içine alan, anlayışı temsil eden bir cami. Mezuniyet öncesi 3 sene Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde, mezuniyet ve askerlik sonrasında da 24 sene Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde ki orası harap bir haldeydi, bilerek orayı seçtim. 24 sene boyunca İslam Medeniyetinin temsil edildiği bir cami, imam, müezzin ve cemaat modeli inşa etmeye çalıştım. İstanbul Mushafı’nın, hattatı ile müzehhip ile orada tohumları atıldı. İstanbul Mushafı’nı yazan hattat ve müzehhip heyeti orada yetişti. 2000 yılında caminin o harap bahçesi, gül ve lale bahçesi oldu. 33 farklı lale yetiştiriliyor. 1976’da misyona başladığımda o caminin avlusu anarşistlerin çatışma alanıydı. Ayrıyeten Kurban Bayramı’nda kurban satışlarının yapıldığı bir sahaydı. Sonra lale standı yapıldı. Sonraki sene gül standı için hazırlıklar yapıldı. 63 başka koku, doku, renkte gül yetiştirdik. Peygamber Efendimizin her bir yaşına bir gül. Ama yapacağımız Peygamber Efendimizi anlatan sanat standına İstanbul Müftülüğü mani oldu. 28 Şubat sonrası periyodu konuşuyorum. Cami avlusunda bu türlü şeyler yapılamaz diye resmi yazı yazdılar ve gerisinden da beni sürgüne gönderdiler. Pes etmedim ve idari mahkemeye verdim. Hakkımı savundum ve geri geldim. 3 ay daha çalıştıktan sonra kendi isteğimle 2002 yılında emekli oldum. Ondan sonra bir Mushaf-ı Şerif yazmak nasip oldu. Daha sonra da benim 40 yıldır gönlümde demlediğim bu İstanbul Mushafı’nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye arz ettim. Kendileri ne lazımsa yapın dedi. İşte bu eser bu türlü meydana geldi” sözlerini kullandı.

“İstanbul Mushafı’nda 2 ileti var”

İstanbul Mushafı yapıtının meydana getirilmesindeki emelin 2 iletisi vermek olduğunu aktaran Kutlu şu halde konuştu: “Bu kadar emek iki iletisi vermek için. Bu iki ileti için bu kadar emek paha mi, inanın 10 katı 100 katı da olsa bu emeğe kıymetti. Bildirilerden birisi bu ümmete artık kendi köküne dön, kendini teşhis, medeniyetinden haberdar ol. Sen inandığın dinin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim etrafında nasıl bir medeniyet örgüsü var hiç düşündün mü ey Müslüman. Hala batının hayranlığı içerisinde kendine yazık ediyorsun. Bak ben sana yap bozlar üzere dünyanın her tarafına dağılmış o Mushaf medeniyetinin bir küçük numunesini tadımlık 10 ciltte bir ortaya getirdim. Kimsenin tıpkı yap bozlar üzere her yere dağılmış muazzam medeniyet tablosunu görme ihtimali yok. Dağılmışız. Her şeyimizi mahvetmiş, yok etmişiz. İnanın ümmet olarak üzerimizden tsunami geçmiş. Biz şuanda kaybettiklerimizin ne olduğunun bile farkında değiliz. Lütfen farkında varalım. İstanbul Mushafı bunu anlatmak istiyor. İkinci bildiri ise 300 yıldır bu millete doruktan bakan şımarık batıya. Hadi şimdiye kadar yazdığınız, bezediğiniz, bastığınız İncillerinizi, Tevratlarınızı getirin. Bu eser harika Süper Süleyman periyodunda yapılmadı. Sizin haşerat üzere bomba atıp öldürdüğünüz, kültürünü yok ettiğiniz, bütün bedellerini alt üst ettiğiniz ümmetin içerisinden yeşeriyor. Bunun farkına varın demek istiyor. Bu sesimin duyulması istiyorum ben. Bu eser bana ilişkin bir eser değil. Cenab-ı Hak lütfetmeseydi bu kurallarda yapılabilecek bir eser değildi. Cenab-ı Hak saf ve âlâ niyetimize lütufta bulundu. Onun için bu eser hepimizin. Lütfen bu vesile ile kendi kökümüzden, değerlerimizden, zenginliğimizden haberdar olalım. Bugün Gazze’de bu kadar Müslüman katledilirken 2 milyar Müslüman bir şey yapamıyor. Sebebi ise kimliğimizin olmaması. Biz kimiz. Bakın dünya üzerinde bugün bir tane bile Müslüman kent modeli yok. Gösteremezsiniz. Mekke ve Medine buna dahil. Bu ayıp nasıl temizlenecek. Nasıl uyur ve rahat ederiz. Bu kimliği tekrar kazanabilmemiz için ben bu aciz halimle İstanbul Mushafı’nı bir kıvılcım misali ortaya çıkarmaya çalıştım. Lütfen sahip çıkın. Bu ateşi, ışığı çoğaltın.”

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Büyükşehir Belediye Lider Vekili Mustafa Uzbaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, protokol mensupları ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

İHA

Hattat Hüseyin Kutlu: “İstanbul Mushafı’nı 40 yıl gönlümde demledim”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin