CLIgs 3 - 0 PORfb

GLNTgs 5 - 1 DUNSfb

COLgs 0 - 2 LARfb

GLNVgs 3 - 1 CRUfb

WARgs 20:30 LINFfb

MACgs 3 - 0 FKIfb

WEPgs 0 - 4 SUBfb

WUNgs 2 - 2 TWEfb

SUMgs 0 - 0 KABfb

NEFTgs 0 - 0 ZİKfb

NDMgs 2 - 1 FCKfb

NKMgs 0 - 0 NKTZfb

JKTKgs 1 - 1 FCKfb

FCNTgs 1 - 3 TJKLfb

OPİgs 1 - 1 BRKfb

TSGgs 1 - 1 LGAfb

MSFCgs 2 - 0 STLfb

AMZgs 21:15 CTCfb

LDUQgs 3 - 0 OLMfb

MUSgs 2 - 3 CSEfb

TECgs 23:30 DCUfb

FKOgs 3 - 2 TUZCfb

FKSTgs 0 - 0 FCZRfb

FKVgs 0 - 0 FKSfb

FKBgs 1 - 0 NKSBfb

CIgs 20:00 DMAfb

SACgs 22:05 CXEfb

CONgs 3 - 1 BRYfb

FTUgs 0 - 1 UWICfb

TNSgs 4 - 1 ABTfb

CATgs 1 - 4 HAVfb

HOUgs 3 - 2 TPfb

BKFgs 2 - 0 GUFfb

FCTgs 0 - 1 SKLfb

FKVZgs 0 - 2 FKDPfb

MFKCgs 1 - 0 BLAfb

SLVgs 1 - 2 FCGVfb

UNLgs 0 - 1 FTRfb

FCVJgs 0 - 1 FKVfb

FCHKgs 0 - 1 PROSfb

FKKOgs 1 - 0 PODfb

PARgs 1 - 1 SKLfb

PUCgs 0 - 1 FKPfb

KORgs 0 - 1 MFKDfb

NCMgs 3 - 2 ACHfb

OMDgs 0 - 1 JSSfb

USBgs 1 - 0 JSMSfb

UALgs 0 - 0 ESEfb

USPgs 0 - 2 ACRSfb

İMOgs 22:45 AREfb

VİBgs 2 - 3 TERfb

SDCgs 1 - 1 PCFfb

NUMgs 2 - 1 VABfb

AMOgs 1 - 0 RUIfb

ALAgs 0 - 0 LEİfb

OSBgs 3 - 2 CDIfb

SFCDgs 20:00 ALFfb

BLYgs 2 - 5 HRDfb

DUHgs 0 - 0 MAIDfb

TOAgs 1 - 1 HHTfb

CTWNgs 1 - 1 CNCfb

EBGHgs 0 - 1 ALBfb

HNGgs 1 - 2 DARTfb

KIDgs 1 - 0 CASfb

STHPgs 0 - 0 ALFfb

GLCgs 1 - 2 FCfb

STOgs 1 - 2 BPAfb

CHESgs 1 - 1 GATfb

LMNgs 2 - 1 YORfb

TELgs 2 - 0 GUIfb

HERgs 2 - 3 KETfb

AFCFgs 2 - 1 BSTNfb

PKOEgs 4 - 2 KPBSfb

LP(A)gs 1 - 1 SKWSfb

HUKgs 3 - 1 MKSBfb

MKPS gs 1 - 2 SWRfb

KSGPgs 2 - 1 KKSfb

OGgs 1 - 1 RKSGfb

SLOgs 20:00 MKSCfb

SDİgs 3 - 3 BCRfb

RCgs 0 - 1 TPEfb

ANgs 1 - 0 ARAfb

ASUgs 2 - 4 ASHfb

AFEgs 18:30 AARfb

BENgs 0 - 0 HFCfb

GFKgs 2 - 2 YMSfb

İBFKgs 3 - 3 DENfb

ÇRZgs 0 - 0 GSfb

BHAgs 1 - 1 LIVfb

MCFCgs 5 - 0 BURNfb

EVEgs 20:30 LUFCfb

WBAgs 23:00 SUTDfb

ELCgs 1 - 1 CADfb

VAL gs 0 - 0 ATLfb

HUEgs 20:30 SEVfb

RMAgs 23:00 ALAfb

STUgs 1 - 3 FCBfb

RBLgs 2 - 1 ABfb

UBgs 3 - 3 SGEfb

FCAgs 1 - 1 FBfb

BVBgs 1 - 2 KÖLfb

GLAgs 20:30 S04fb

SASgs 0 - 3 INTfb

BVgs 20:00 JUVfb

ATAgs 22:45 VERfb

OMgs 2 - 0 FCNfb

PSGgs 23:00 BRDXfb

STVVgs 1 - 0 WBEfb

CERgs 20:30 KRCGfb

EXMgs 22:45 CBKVfb

HIBSgs 1 - 0 DUNfb

MOTgs 1 - 2 STJfb

ALATgs 0 - 0 HRTSfb

LIVgs 4 - 0 AYRfb

ARBgs 1 - 3 DUNFfb

STMgs 20:15 ABEfb

ÜMRgs 0 - 2 MNMfb

AKHgs 0 - 1 ANKSfb

İSTgs 1 - 1 GRSfb

ALTgs 0 - 1 BURfb

RDGgs 3 - 1 BRISfb

BCFCgs 0 - 0 MILfb

CARgs 3 - 0 LUTfb

DERgs 1 - 0 WYCfb

BLRgs 2 - 0 BARSfb

WATgs 4 - 1 PNEfb

HTFCgs 2 - 1 MIDfb

NORgs 1 - 0 COVfb

ROTgs 2 - 2 BOURfb

SWFCgs 0 - 0 STKfb

IPSgs 0 - 2 CAFCfb

OXFgs 1 - 0 SWIfb

PVFCgs 2 - 3 LOFCfb

BWFCgs 2 - 0 SOUfb

EMPgs 2 - 2 VIC fb

PESgs 0 - 2 PORfb

FBCVgs 2 - 1 ASCfb

BREgs 1 - 2 FROfb

PSAgs 1 - 4 CITfb

ACMBgs 1 - 0 REGfb

GFgs 0 - 0 PFCfb

TFCgs 2 - 1 CNFCfb

RDAFgs 21:00 EAGfb

ACAgs 21:00 CHAfb

ESTCgs 21:00 ASCfb

USLDgs 21:00 PAUfb

AJAgs 21:00 VAFCfb

SMCgs 21:00 LBCfb

FCSMgs 21:00 HACfb

CFAgs 21:00 ASNLfb

JRBgs 2 - 1 FCWKfb

SVSgs 1 - 4 AUEfb

KSCgs 1 - 0 SCPfb

EMMgs 20:45 AJXfb

ADOgs 22:00 HEERfb

VVVgs 23:00 PECfb

RJCgs 3 - 1 EXCfb

FCDOgs 2 - 1 AJX(A)fb

FCMgs 0 - 0 AABfb

VFKgs 4 - 0 IKSfb

SKBgs 20:00 AFKfb

TILgs 3 - 0 RILfb

DEGgs 2 - 5 GIFSfb

UFCgs 0 - 0 VSKfb

ÖIFgs 0 - 1 LSKfb

HBKgs 1 - 0 ÖİSfb

GAISgs 1 - 1 AKRfb

JSIFgs 2 - 1 TFFfb

CDTgs 0 - 2 VGSCfb

CDSCgs 21:00 FCPfb

SCPgs 23:30 MFCfb

ARSgs 0 - 0 ZENfb

KHIgs 1 - 0 FCKfb

FCTG gs 0 - 0 FCLMfb

ROSgs 1 - 0 FCDMfb

NGEgs 0 - 0 OTRfb

SANFgs 2 - 2 CSfb

AELgs 0 - 0 ATRfb

ARFCgs 20:30 OLYfb

PALgs 23:00 CAPfb

SFCgs 23:00 SCRfb

SCFCgs 0 - 1 BDPfb

OFCgs 1 - 1 AMGfb

OPRgs 1 - 0 PARfb

CRUgs 1 - 2 CONfb

CUIAgs 2 - 1 AVAfb

CSAgs 22:00 AAPPfb

FCVgs 20:15 FCSfb

SFCgs 22:30 FCLfb

SGgs 0 - 0 WSGSfb

ADMgs 2 - 0 HBfb

SKNgs 1 - 4 SLZBfb

SKVSgs 3 - 1 SPfb

FCWgs 2 - 1 SKR(A)fb

MORgs 4 - 2 SHLLfb

GILgs 2 - 3 EXEfb

NEWPgs 3 - 0 SCİfb

CHELgs 1 - 1 CREfb

HGgs 0 - 2 BPFCfb

BRADgs 1 - 2 OLDfb

PORgs 5 - 1 KLNfb

PLYgs 2 - 0 LINfb

PETgs 20:30 CHOfb

PFKOgs 0 - 0 FCRVfb

DKgs 2 - 0 FCVPfb

SKDgs 20:30 FCSDfb

VRDgs 0 - 0 BMTEfb

MVFCgs 2 - 0 ZTEfb

FTCgs 21:30 MTKfb

SLUTgs 0 - 0 SMLfb

SSgs 4 - 2 FCMfb

DMgs 0 - 0 BATEfb

VITEgs 2 - 3 TZfb

SMgs 2 - 1 EBGUfb

ISLgs 2 - 2 GORfb

BELgs 3 - 7 RBRfb

DBgs 3 - 1 NGfb

VARgs 1 - 1 NKIfb

HNKGgs 1 - 0 LOKZfb

1FKPgs 2 - 1 FKMBfb

MFKKgs 0 - 2 FCZfb

1FCSgs 3 - 1 SFCOfb

DCBgs 20:30 FCVPfb

VVNgs 2 - 0 ALBfb

GVKgs 1 - 1 FOFCfb

FKSMgs 3 - 1 JBfb

PBBgs 0 - 1 WKSfb

WKgs 22:00 KMZLfb

FCDBgs 21:45 FCVCfb

HFCgs 2 - 0 VKÖLfb

TSVMgs 2 - 2 TAMfb

LBKgs 0 - 0 SVWMfb

UHHgs 2 - 1 SVWfb

FSVZgs 0 - 1 FCMfb

HRgs 2 - 0 FCB(A)fb

SKOgs 4 - 1 TROfb

ESKgs 1 - 1 TRSfb

IFKVgs 2 - 0 ATIKfb

QVİgs 4 - 1 OSKfb

VISSgs 0 - 2 GEVfb

YFMgs 1 - 2 SDONfb

GUAgs 2 - 2 CSSLfb

RPOgs 0 - 1 CDGfb

OPEgs 3 - 4 BOLfb

CAPgs 22:00 SJOfb

FCCSgs 23:30 UTCfb

CSCgs 23:30 CADfb

GRAgs 23:30 ALUfb

CDLgs 0 - 1 CFCfb

SPUgs 23:30 CALfb

BGOgs 1 - 0 CBCfb

LSKgs 22:45 WSTfb

SIKgs 0 - 4 FREfb

HBKgs 0 - 2 EFBfb

ANNCgs 1 - 1 QUSfb

SCCHgs 20:00 RSFCfb

FCTgs 20:15 FCCfb

MKPNgs 0 - 2 OKSOfb

GKSgs 2 - 1 ZSfb

TBBNgs 0 - 0 GKSTfb

MZKSgs 0 - 2 SNSfb

KKgs 20:00 CWKRfb

RKSRgs 21:10 GKSBfb

CAFVgs 0 - 0 PENfb

CDCPgs 0 - 0 CDFfb

LSCgs 0 - 0 UDOfb

ZILgs 2 - 1 FKPfb

ZLTgs 0 - 0 ZEMfb

RUZgs 3 - 0 FCNfb

SPTRgs 0 - 2 DACfb

SOMgs 1 - 1 BPSfb

CİZgs 0 - 2 OSMfb

ARHgs 0 - 1 ŞİYfb

ÇARŞgs 1 - 0 İÇİfb

YLVSgs 0 - 1 ERBfb

EKFKgs 1 - 1 ISPSfb

ÇATgs 0 - 0 ABSfb

GÖLgs 0 - 2 ERKSfb

SABgs 1 - 1 FUEfb

RAYgs 20:15 CARfb

MİRgs 22:30 CTNfb

WEYgs 1 - 2 CHESfb

ALTRgs 1 - 0 MHUfb

SUTgs 1 - 0 HALfb

BROgs 1 - 0 WREfb

PETgs 0 - 1 FORfb

EFFC gs 0 - 0 CLYfb

AIRgs 1 - 1 COVRfb

MONgs 0 - 1 PTRTfb

ECFCgs 4 - 1 COWfb

ANN gs 0 - 4 EDIfb

ALBRgs 0 - 1 STIfb

BREgs 1 - 3 STRfb

QPFCgs 1 - 1 STEfb

X
  • Sabah Haberi
  • Spor
  • Okan Buruk: ‘Oyunu daha iyi yönetebilecek bir hakem olabilirdi’

Okan Buruk: ‘Oyunu daha iyi yönetebilecek bir hakem olabilirdi’

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı oynanan oyundan memnun olmadığını belirten başarılı teknik adam, “Maçtan önce de söylemiştim Beşiktaş’ın ne kadar kadrosu eksik derlerse desinler, sahada baktığımızda yetenekli, kaliteli bir 11 vardı. İki takımın da bugün kazanmak istediğini ve şansların ortak olduğunu maçtan önce de söyledim. İlk yarı gerçekten kimsenin mutlu olmadığı bir 45 dakika izledik. İki takım da birbirinin üzerine gitmedi. Rakibin ilk yarının sonlarında yakaladığını 1 gol pozisyonu vardı Aboubakar ile. Bu pozisyondan sonra kornerden gol oldu. Bir de duran topumuzun dönüşünde golü yedik. 44 ve 45.dakikalarda beklemediğimiz anlarda golleri yedik” dedi.

“İkinci yarı maçın içine girdik”

Maçın ikinci bölümünde oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Buruk, “İkinci yarı hamlelerimiz bizi yukarıda tuttu. Rakibe pozisyon vermedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Rakibinin üzerine giderken golü yedik ve 10 kişi kaldık. İkinci yarı oyundan memnunuz. İstekleri iyiydi. Ruhumuzu oyunun içine katamadık ilk yarı ama ikinci yarı hem ruh hem de yetenek olarak maçın içine girdik. Ama çeviremedik. Sergen hocayı ve Beşiktaş’ı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir hakem olabilirdi”

Maçın içinde Sergen Yalçın ile bir polemik yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise Okan Buruk şu yanıtı verdi:

“Bizim aramızda tartışma olmadı. Olmaz da zaten. Sergen Hoca yakın olduğum, değer verdiğim biri. İki taraf da hakemin kararlarından mutsuzdu. Ümit Öztürk iki tarafı da, kulübelerde bulunanları da, tribündekileri de mutsuz ettiği için bir tepki oldu. 4. hakemin uyarısı ile ikimizi de uyardı. Sergen Hoca ile aramızda bir şey olmadı. Hakemden mutsuzduk. Bu da normaldi zaten. Hakem açıklandığında da neden demiştim zaten. Hangi başarı ile haftanın en önemli maçına Ümit Öztürk atandı diye sormuştum kendime. Mağlubiyetin sorumlusu Ümit Öztürk’tür demiyorum. Ama oyunu daha iyi yönetebilecek bir hakem olabilirdi. İki taraf da mutlu değildi yönetimden.”

Güven Mert Ercan
 

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sergen Yalçın: ‘İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı’

Yazarlar
Video
Galeri
Sabah Haberi'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Sabah Haberi'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.