a

RTÜK’ten yanlış ve yanıltıcı beyanlara ilişkin cevap geldi

Kısa bir süre önce görev yapan eski bir üyesiyle ilgili kamuoyunu aydınlatmak üzere RTÜK tarafından açıklamalarda bulunuldu.

RTÜK’teki yurt dışı görevlendirmeler ve görevlilerin aldıkları harcırahlara ilişkin söz konusu eski üyenin değerlendirmelerinin yasalara, gerçeğe ve ahlaka aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada, “RTÜK’te üyelerin ve uzmanların yurt dışı görevlendirmeleri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. RTÜK, Türkiye’nin imza attığı Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur. Üyeler ve uzmanlar; Üst Kurul Toplantısında Üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirilmektedirler. Yurt dışında görevlendirilen Üye ve Üst Kurul Uzmanlarına, Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre, harcırah ödemesi yapılmaktadır. Harcırah miktarı, Üst Kurul tarafından değil, TBMM tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan Kanunla belirlenmektedir. Kamuda böyle olduğu gibi özel sektörde de şehirlerarası ya da uluslararası göreve gönderilen her kişiye harcırah ödendiği herkesin malumudur. Yurtdışında görevli personel, konaklama, ulaşım ve üç öğün yemek vb. giderlerini kendisine ödenen harcırahtan karşılamaktadır. Görev dönüşünde de bunların faturasını kuruma ibraz etmektedir. Türkiye’nin tezlerinin anlatıldığı ve dünyadaki yayıncılık konusundaki gelişmelerin izlenip, tartışıldığı görevlerden dönüldüğünde hazırlanan raporlar, Üst Kurul’da onaylanarak, devlet hafızasındaki yerini almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yalan beyanda bulunduğu iddia edilen eski üyenin kamuoyunu yanılttığı konuya ilişkin ise RTÜK tarafından, “Yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltan eski üye, 3,5 aylık görevi esnasında bu sistem dâhilinde KKTC’de görevlendirilmiş ve kendisi de diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır. Bu harcırahıyla toplantının yapıldığı şehirde, konaklama ve ulaşım bedellerini ödemiştir. Aynı eski üye, Hollanda’da düzenlenen ‘IBC 2019 Fuarı’ için de Üst Kurul tarafından görevlendirilmiştir. Üst Kurulca verilen bu görevi kendisi kabul etmiştir. Bunun ardından kendisine yasada belirtilen oranda harcırah ödenmiş, uçak biletleri alınmıştır. Ancak daha sonra üyeliği tartışılır hale geldiği için göreve gidememiştir. RTÜK bugüne kadar pek çok konuda eleştirilmiştir. Ancak RTÜK, eski bir üyesinin kendisinin de yasalar çerçevesinde kullandığı harcırahı, üye ve uzmanlar sanki yasadışı bir gelir elde ediyorlarmış gibi yansıtmasıyla ilk kez karşılaşmıştır” açıklaması yapıldı.

Söz konusu eski üyenin kendisini medya ombudsmanı ilan ettiğinin altı çizilen açıklamada, konuyla ilgili haber yapan medya kuruluşunun da bilgiyi teyit etmediği öne sürüldü. RTÜK tarafından yapılan açıklamanın son kısmında ise şunlar kaydedildi:

“Ayrıca, kendi kendini medya ombudsmanı ilan eden bu kişinin iddialarını haberleştiren medyanın, haberin olmazsa olmazı olan ‘bilgiyi teyit etme’ prensibini atlayarak yansıtmaları üzüntü vericidir. Kurumla temas kurulmamış olsa bile hiç olmazsa kamu görevlilerinin harcırahlarına ilişkin mevzuat incelenip, sözde ‘medya ombudsmanının iddialarının gerçekliği sorgulanabilirdi, ancak bu da yapılmamıştır. 3,5 ay görev yaptıktan sonra üyelikten çekilmiş sayılması, kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur.”

Emin Kuvat

blank
blank
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli