featured

SOGEP Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Toplumsal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programına ait proje teklif daveti başlatıldı.

SOGEP Programının maksadı programın uygulandığı vilayetlerde, lokal dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan toplumsal meseleleri gidermek, değişen toplumsal yapının ortaya çıkardığı gereksinimlere karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesitlerinin ekonomik ve toplumsal hayata daha faal katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, toplumsal içermeyi, toplumsal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve toplumsal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak olarak açıklandı. Anadoludakiler markası ile de toprakların zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak mahallî üreticilerin desteklenmesi, klâsik kültürün yaşatılması ve mahallî potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanıyor.

Hazırlanacak projelerin istihdam edilebilirliği artırmak, toplumsal girişimcilik ve yenilikçilik, toplumsal içerme, toplumsal sorumluluk alanlarından en az biri ile bağlantılı olması, taban 1 Milyon TL bütçeli olması ve minimum eş finansman meblağının proje bütçesinin yüzde 10’u kadar olması ön kural olarak açıklandı. Özel dal yalnızca öncelik 4 kapsamında müracaat sahibi olarak proje sunabilecek. Kâr gayesi güden kuruluşların müracaat sahibi olduğu toplumsal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı taban yüzde 50 olarak açıklandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde mahallî kültürel ve coğrafik pahaların korunması ve yaşatılması, lokal eserlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek jenerasyonlara aktarılması, etraf dostu tekniklerin kullanılması (temiz güç, atık idaresi vb), saygılı üretim kriterlerine uygunluk, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, mahallî geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile klâsik üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması, klâsik üretim metotlarının korunması ve çağdaş teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması, yenilikçi tasarım ve teknolojilerle klâsik üretimin buluşturulması, Anadolu’nun kültür mirasının canlı tutulması için klasik ve lokal bilginin hatırlanması, yeni jenerasyon ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması,

Yerel eserlere yönelik toplumsal girişimciliğin desteklenmesi ve pak üretim, lokal iş ve sağlıklı eserlere erişim mevzularında ekonomik bedel oluşturulması, Besin güvenliği ve dayanıklılığı, Kentsel kırsal besin sistemleri (yerel besin sistemi), Besin israfını azaltmak (döngüsel gıda), Toplumsal gastronomi, Yeni kuşak çiftçiler, lokal kültürün ve eserlerin oluşturulması ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve kıssaların yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi, tecrübe turizmi, yenilikçi turizm, Mahallî öyküler, Öykünün tecrübesi, Lokal kültür tecrübeleri, Mahallî eser, üretim atölyeleri ögelerinin yer alması bekleniyor.

Kâr emeli gütmeyen yahut makul ölçüde kamu faydası gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, özgür bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, sanayi bölgesi ve iş geliştirme merkezi üzere kuruluşların yönetici şirketleri uygun müracaat sahipleridir. Kâr gayesi güden kuruluşlar, toplumsal sorumluluk projeleri için müracaat sahibi, öteki projelerde ise sırf iştirakçi olabilecek.

Temel toplumsal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler ise şöyle açıklandı:

Yurtdışı seyahat ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri, Toplumsal yardım ve nakdi toplumsal transfer mahiyetindeki ögeler içeren projeler, okul derslerini destek hedefli etüt faaliyetleri ve imtihanlara hazırlık maksadı taşıyan kurs projeleri, proje hedefleri ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,

Hali hazırda öteki bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler, gaye kitle ile faaliyetleri ortasında münasebet kurulamayan projeler, Toplumsal sıkıntıların tespiti ve bu meselelerin tahliline ait toplumsal araştırma, tahlil ve raporlama faaliyetleriyle sonlu projeler.

Program kapsamında paydaşlardan SOGEP – Anadoludakiler programına ait projelerinin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ile bu dokümanların Ajans ile paylaşılması bekleniyor. Projeye ait olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekiyor. Uygun bulunan projeler en son müracaat kademesine alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları direkt BAKKA uyumunda yapılacak.

İHA

SOGEP Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başladı

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin