a

YÖK yasa öneriyi kabul edildi

Yükseköğretim Heyeti Yasau ile bazı Yasalarda Farklılık Yapılmasına Dair Yasa Öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyetinde kabul edildi. 315 milletvekili rey kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ret oyu kullandı.
Jüri azalıkları, jüri, değerlendirmeye temel alınan raporlar ve müracaat neticeyi alakalılara elektronik etrafta açılır.

İş Yüksek Mekteplerinin öğretim vazifelisi kadrosuna müracaat etecek adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma koşulu aranacak.

Araştırma vazifelisi kadrosuna müracaat etebilecek için imtihanın yapılacağı senenin Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını aşmamak gerekir.

Sarih öğretim talebeleri katkı hisseyi ve öğrenim fiyatlarını ödemeleri ve her yarıyıl başında kayıtları yenilemeleri şartıyla bu zamanlarla kısıtlı değildir.

Üniversite Disiplin rejisörlüğüne müteveccih farklılıklar öngörülüyor.

Rektör, rektör dayanakçısı ve genel sekreterlere döner anapara hesabından idareyici hisseyi olarak bölen meblağdan yapılan ek ödemelere ait tertip etme yapılacak.

Vakıf yükseköğretim müesseseleri ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve hekime seviyesindeki her bir diploma programında öğrenim gören talebelerden; alakalı programın azami merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15’i kadar talebeyi, mevzubahisi programın öğrenim süresi süresince fiyatsız okutmakla mükellef olacak. Bu talebelerden eğitim ve öğretim süreçlerine ait fiyat arz edilmeyecek.

Yükseköğretim müesseselerinin uygulamalı ünitelerinde vazife yapan ve yasayla kadroları öğretim vazifelisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici, eğitim öğretim tasarılamacısı öğretim personellerine ders verme imkânı sağlanacak.

Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, üniversite disiplin heyetine yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına karşı itiraz müracaatının yapılacağı disiplin heyetlerinin yaradılışı ve yönetimi yine tanımlanıyor.

Vakıf yükseköğretim müesseselerinde çalışan öğretim personellerine ödenen fiyat, devlet yükseköğretim müesseselerinde çalışan emsallerinden daha düşük olamayacak.

Hocalar, yaz tatili içinde devamlı 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin zamanlarına değilmeden kalan tatil zamanlarında idaremelikte tespit etilecek işle alakalı çalışmalara katılmakla mükellef olacaklar.

İlçe, şehir veya ülke genelinde genel yaşamı etkileyen salgın hastalık, natürel afet, namüsait hava şartları gibi sebeplerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla müddetle yapılamaması halinde uygulanacak karşılama programlarının ders seneyi içinde bitirilemediği vaziyetlerde, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri sebebiyle, Ulusal Eğitim Bakanlığınca hocaların izinleri kısaltılabilecek. Bu gidişatta hocaların izinleri bir aydan az olamayacak.

Ahmet Umur Öztürk

blank
blank
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli