a
Adana escort

“Evdeki Erkeklik” adlı kitap okuyucuyla buluştu

Sosyolog Dr. Samet Ünlü ’nün yeni kitabı “Evdeki Erkeklik: Evlilikte Uyum ve Çatışma Arasında Eril Kimlikler” adlı kitabı okuyucuyla buluştu. Kitabında erkeklik algısı, evlilik uyumu ve çatışma çözme biçimleri arasındaki ilişkileri ele alan Ünlü, bu üç ol...

Sosyolog Dr. Samet Ünlü ’nün yeni kitabı “Evdeki Erkeklik: Evlilikte Uyum ve Çatışma Arasında Eril Kimlikler” adlı kitabı okuyucuyla buluştu. Kitabında erkeklik algısı, evlilik uyumu ve çatışma çözme biçimleri arasındaki ilişkileri ele alan Ünlü, bu üç olguyla erkekliğin sosyolojisini yeni kitabında anlattı.

Erkekliğin sosyolojisini genel olarak toplumsal alanda eril rollerin kurgulanış biçimiyle ve bu kurgulanış biçiminin meydana getirdiği işlevsellikle inceleyebiliriz diyen Ünlü, “ Bu bakımdan toplumsal cinsiyet algıları, toplumdaki erkekliğe dair algılarla evlilikteki erkekliğe dair algılar arasındaki farklılıklar ve etkileşimler, eril cinsiyet rolüne dair bakış açılarımız, eril ile dişil arasındaki asimetrik ilişkiler gibi toplumsal durumlar erkekliğin sosyolojisinde gözlemlenen ve öne çıkan konular olarak ele alınabilir. Kimlik, beden ve cinsel fark yalnızca erkekliğin sosyolojisi için değil aynı zamanda kadınlığın sosyolojisini anlamlandırmak açısından da oldukça önemli görülüyor. Çünkü cinsiyet insan için doğuştan gelen verili bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kimlik, beden ve eril ile dişil arasındaki cinsel farkın bize temelde anlattığı bir takım önemli noktalar vardır. Bunlar; bedenin kimlik üretimi üzerindeki etkisi, toplumda cinsiyete dair olan yerleşik algılar (ki bunu toplumun cinsiyetçi suretleri olarak okumak mümkün) ve gerek biyolojik gerekse sosyolojik açıdan eril ile dişil arasında oluşan cinsel farkın toplumsal yapıdaki izdüşümleri olarak değerlendirilebilir. ‘Erkeklik metaforu’ olarak kullanılan kavram bir anlamda erkekliğin toplumda hangi biçimlerle sembolleştirildiğinin de altını çizmektedir. Bu açıdan toplumda eril rol olarak incelediğimiz erkeğe biçilen roller, erkeğin cinsiyet kimliğinin diğer kimlikleriyle olan ilişkisi, eril ve dişil roller arasındaki karşıtlıklar ve etkileşimler erkeklik metaforunun toplumsal alandaki önemli yansımalarıdır. Bunun yanında gücü elinde bulunduran erkekliği anlatmak için kullanılan hegemonik erkeklik ve zaman zamansa rol çatışması yaşayan erkeklerin durumunu anlatmak için kullanılan erkeklik krizi yine erkeklik metaforunun toplumsal hallerini anlatan önemli bileşenlerdir. Araştırmamızda erkeklik algısının şu kategorilerde ele alındığı sonucuna ulaştık: koruyucu ve güven veren, para kazanan, sevgi ve huzur veren, dürüst ve ahlaklı, aile babası, otoriter, kibar ve saygılı, sorumluluk sahibi, inançlı, saygın ve itibarlı, kadından üstün vasıflı” dedi.

Ünlü sözlerine şu şekilde devam etti, “ Konusuna gelecek olursak çatışmayı bu çalışmadan evlilik ekseninde ele aldık bu açıdan çatışmayı eşler arasındaki çatışma olarak yorumlayabiliriz. Eşler arasındaki çatışmanın temelinde evli bireylerin kişilik özellikleri ve hayata bakış açıları, çalışan kadın, ev içi görevler, çiftlerin birbirlerinden olan beklentilerine karşılık bulamamaları, aileler, çocuklar, maddi sebepler ve bireysel roller gibi faktörlerin yattığından bahsedilebilir. Çatışma çözme biçimleri ise her evliliğin ve ailenin dinamikleri çerçevesinde şekillenmekte. Bizim çalışmamızda pek çok çatışma çözme biçimi bulgusuna ulaştık. Bunlardan bahsetmek gerekirse; evliliği sonlandırmayı düşünme, sevgi ve saygı, sakin kalma ve konuşma, kişilik özelliklerini kabul etme, denge kurma ve alttan alma, zamana bırakma ve susma, dini yollar, sosyal destek alma, ev içi görevlere yardım ve şiddet olarak karşımıza çıkmakta. Görüldüğü üzere evlilikte meydana gelen çatışmaları çözmek için kullanılan çatışma çözme biçimleri kişilerin cinsiyet algılarıyla daha özelde erkeklik algılarıyla doğrudan etkileşim içerisinde. Yani evli bireylerin erkeklik algılarının tercih ettikleri çatışma çözme biçimi üzerinde oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşmaktayız” diye konuştu.

İHA

blank
blank
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli